2001.-2010. gads


Jaunā gadu tūkstotī arī jaunas tradīcijas un svētki jāsāk svinēt ar lielāku pompu! Diemžēl tradīcija, kas iespējams studentiem visvairāk gāja pie sirds - kafejnīcā pasākumu laikā uz vietas nopērkamais alus un uz vietas ceptie speķa pīrādziņi -, 2000o gadu vidū izzuda. Vēl viens interesants jaunieviesums - tika izdota avīze \"Fizmatziņas\".

2001. gadā Fizmatdienām tika svinēta 30. dzimšanas diena. Vēlāk gan tika noskaidrots, ka skaits ir sajaukts, taču apaļās jubilejas svinības tas neizjauca. Šajā gadā vēl joprojām Fizmatdienu norises laiks bija atkarīgs no LU Laivu brauciena laika. Fizmatdienas sākās ar FMF SP vēlēšanām un Erudītu konkursu. Protams, joprojām tika rīkota talka, kuras nobeigumā bija ugunskurs ar desiņām, taču nu tās noris vieta bija pārcelta uz fakultātes ēkām. Trešajā Fizmatdienu dienā visi aktīvi sportoja – spēlēja volejbolu, basketbolu, piedalījās stafetēs un šautriņu mešanā. Ceturtdienas vakarā – gājiens, Gada Fizmata apbalvošana un balle, kurā spēlēja grupa Opus pro. Sestdienas vakarā beidzot visi devās ilgi gaidītajā Laivu braucienā pa Abavu.

Arī 2002. gadā Fizmatdienu ietvaros notika sporta diena ar ierastajiem sporta veidiem, talka fakultātes teritorijā, gājiens, Gada Fizmats un Erudītu konkurss. Taču šis bija pirmais gads Fizmatdienu vēsturē, kad fizmatiem tika organizēts pašiem savs Laivu brauciens – pa Amatas lejteci un Gauju. Protams, neiztikt bez dažādiem starpgadījumiem – kā organizatoru laivas apgāšanās – taču citādi Laivu brauciens izdevās un bija skaidrs, ka tai jākļūst par tradīciju. 2002. gadā papildus ierastajām Fizmatdienu tradīcijām tika organizēts arī salidojums visiem absolventiem Fizmatdienu noslēgumā pirms balles. Šajā gadā balle notika gan sporta zālē – studentiem orientēta, kur spēlēja Opus pro, un sarkanajā vai zaļajā zālē – absolventiem. Pagalmā bija izvietoti galdi.

2004. gadā Fizmatdienas sākās ar Laivu braucienu – šoreiz pa Ogri. Protams, neiztrūkstoši ierasti pasākumi – Zinātnes diena, sporta diena, talka, gājiens un Gada Fizmats. Arī 2005. gadā Fizmatdienas sākās ar Laivu braucienu – pa Abavu (no Abavas rumbas līdz Rendai). Pēc atgriešanās no Laivu brauciena, kas kļuvis jau par vienu no gaidītākajiem Fizmatdienu pasākumiem, – Zintātnes diena, Talka, Sporta diena, Fizmatu gājiens un Noslēguma pasākums. Noslēguma pasākumā apbalvots arī Gada fizmats. 2006. gadā jaunums Fizmatdienās – Comer svaigs turnīrs – kas ir modificēts spēles „Counter Strike\" variants ar fakultātes karti. Vēl viena jauna tradīcija – Personību vakars, kurā šajā gadā viesojās profesors Mārcis Auziņš, Eiroparlamenta deputāts Valdis Dombrovskis, mūziķis un bijušais deputāts Ivars Godmanis. Arī turpmākajos gados lieliski tika turpinātas līdzšinējās tradīcijas, katru gadu izdomājot ko jaunu, lai padarītu katras Fizmatdienas ar kaut ko īpašas.

Šogad četrdesmitās. Šis lielais skaitlis apliecina to, ka fizmatu vērtības nemainās. Tāpat kā 70ajos gados, arī tagad Fizikas un matemātikas fakultātes studentiem ir svarīgi izjust kopības sajūtu, kuru 21.gadsimtā gūstam kopīgi dodoties gājienā, kur tiek skandināti fizmatu saukļi un dziedātas dziesmas, sportojot, pierādot savas spējas spēļu vakarā un zolītē, kopīgi sakopjot savas fakultātes teritoriju, skatoties filmas, sacenšoties Comer Svaigs turnīrā, iepazīstot Fizmatu beidzējus Personību vakarā un atpūšoties Laivu braucienā.

Vēsturiskie raksti

Atbalstītāji