Salidojuma dalībnieki

Atrodi senus draugus un reģistrējies.
Dienas plānu vari atrast salidojuma sadaļā.
Šobrīd pieteikušies ir 351 dalībnieki!

Vārds Studiju programma Absolvēšanas gads
Herberts Blumbergs Matemātikas bakalaurs 0
Dainis Abols Matemātika 0
Valdis Gaumigs Fizikas maģistrs 1953
Juris Miķelsons Fizika 1954
Andrejs Jur­­­ģis Fizika 1958
Baiba Bērziņa, studiju laikā - Zunde pilns tā laika kurss 1959
Aija Tāle (Everte) fizika 1959
Donāts Millers Fizikas un ražošanas pamatu skolotājs 1960
Aivars Portnovs Fizikas un ražošanas pamatu skolotājs 1960
Staķe Dzintra Fizikas un ražošanas pamatu skolotājs 1960
Silvija Ozoliņa (Preita) Fizikas un ražošanas pamatu skolotājs 1960
Nora Nagle (Beikmane) Fizikas un ražošanas pamatu skolotājs 1960
Pēteris Tomsons fizika 1960
Uldis Murziņš fizika 1960
Imants Bērsons fizika 1960
Zenta Avota(Dobule) Fizikas un ražošanas pamatu skolotājs 1962
Jurijs Stetjuha Fiziķis /teoretiķis/ 1964
Paulis Gurdziels Fizika 1964
Andris Broks Fizika 1965
Oļģerts Dumbrājs teorētiskā fizika 1965
Daina Riekstiņa fizika 1965
Marga Gūtmane fizika 1965
Dace Siliņa (Plūmane) fizika 1965
Andris Plaudis Fizika (radiofizika) 1965
Maija Vanaga Fizika, cietvielu fizika 1965
Dzintra Damberga matemātika 1966
Vēsma Vilka(Velme/Nesaule) Fizika 1966
Maruta Jurģe Fizika 1966
Māris Vasiļevskis matemātika 1968
Pāvels Fricbergs fizika 1968
Rasma Gurtlava matemātika 1969
Ilze Meldere (Leinerte-Neilande) Fizika 1969
Vladimirs Ivins fizika 1970
Māris Zarins Radio fizika 1970
HALINA LAPIŅA Matemātika 1970
VITOLDS GRABOVSKIS vakara nodaļa 1970
Aina Plaude (Zirnīte) Fizika 1970
Ojārs Judrups Matemātika 1970
Māris Vītiņš matemātika 1971
Ivars Lācis Fizika 1971
Dace Lāce Matemātika, pedagogs 1971
Andris Kangro fizika 1971
Jānis Lapiņš Matemātika 1971
Jānis Melderis Radiofizika 1972
Māris Ozoliņš fizika 1973
Uldis Straujums matemātikas 1973
Jānis Jansons Fizika 1973
Juris Borzovs Matemātika (5-gadīgā programma) 1973
Visvaldis Neimanis Matemātika (5-gadīgā programma) 1973
Lija Saulenberga Matemātika 1973
Andris Jakovičs Fizika (piecgadīgā studiju programma) 1973
Ruta Čudere (Dubinska) Lietišķā matemātika 1973
Gunārs Laicāns Fizikas,matemātikas pasniedzējs 1974
Rudīte Andersone matemātika 1976
Andris Leitas Fizmats 1976
Vēsma Zīberga Matemātiķis, P kurss 1976
Māris Alberts Pielietojamā matemātika 1976
Mairita Libauere Matemātiķi - pedogogi 1977
Andris Gribusts fizika 1977
Gunta Dance Matemātiķis, matemātikas pedagogs 1977
Jāzeps Volāns matemātiķis 1977
Elita Volāne (Runce) matemātiķis 1977
Dzintra Cikmača Pielietojā matemātika 1977
Liesma Tivca Lietišķa matematika 1977
Ilze STUKLE Pielietojamā matemātika 1977
Mārieta Punenova Pielietojamā matemātika 1977
Viktors Dancis Fizika, fiziķis 1978
Inese Miķelsone Matemātika klātiene 1978
Iraida Neimane Matemātika 1978
Jānis Mencis vidusskolas matemātikas skolotajs 1978
Jānis Brencis radiofizika 1979
Maira Veldre (Zandberga) Lietišķā matemātika 1979
Lilita Orna (Kļavinska) Lietišķā matemātika 1979
Inese Viržbicka (Cīrule) lietišķā matemātika 1979
Ilze Grīnberga (Drevinska) Lietišķā matemātika 1979
Tamāra Krasta (Guseva) Fizika 1979
Jānis Viržbickis Lietišķā matemātika 1979
Valda Bratka Pielietojamā matemātika 1979
Mārtiņš Stīpnieks Cietvielu fizika 1979
Rudīte Misiņa Fiziķis pedagogs 1980
Maira Tuklere matemātika 1980
Imants Tukleris Fiziķis 1980
Gundega Bigestāne Matemātika 1981
Alīna Miķe matemātika, pasniedzējs 1981
Ligita Skunstiņa Matemātika 1981
Maija Sērdiene Lietišķā matemātika 1981
Vija Kāle lietišķā matemātika 1981
Edvīns Sausiņš fiziķis, pasniedzējs 1981
Ligita Prodniece lietišķā matemātika 1982
GUNITA JEROMANOVA matemātika 1982
Zigurds Jeromanovs fizika 1982
Rudīte Sminova (Šica) matemātika 1982
Jānis Dzenis fizika 1982
Gunārs Grizāns matemātika 1983
Velta Mika Pielietojamā matemātika 1983
Diāna Sprūde (Tamisāre) Lietišķā matemātika 1983
Oskars Mozgirs Fizika 1983
Zeltīte Mozgira Lietišķā matemātika 1983
Antra Brēmane matemātika 1983
Andris Mednis Fizika 1983
Mārtiņš Jelevičs Fizika 1983
Uģis Labucis FIZIKA 1984
Guntis Vasiļevskis matemātika 1984
Aivars Oliņš Fizika 1984
Baiba Oliņa Lietišķā matemātika 1984
Ināra Zālīte (Jurgalāne) Matemātika 1984
Maija Kokare Fizika, pedagogs 1985
Sandris Lācis fizika 1985
Ieva Kirpļuka (Birzvalka) lietišķā matemātika 1985
Ilona Beizītere lietišķā matemātika 1985
Ineta Kitenberga-Jansone lietišķā matemātika 1985
Indra Zemzare Lietišķā matemātika 1985
Ieva Šķerstena Lietišķā matemātika 1985
Inese Lude Lietišķā matemātika 1985
Andris Zande Fiziķis (programma 2016) 1985
Mara Heimane Matemātika 1985
Māris Stegenburgs Fizika 1985
Sarmīte Balode Fizika 1985
Sandra Bruzgule matemātiķis 1985
Dace Grosa Fizika 1985
Inta Abersone fizika 1985
LOLITA PODIŅA fizika 1985
Indra Dedze Fizika 1986
Edgars Kazaks fizika 1986
Ata Krūmiņa Fizika 1986
Aija Vasiļevska (Vindača) matemātika 1986
Jānis Ratnieks Fizika 1986
Ingūna Barkeviča Matemātika 1986
Ainārs Valainis Fizika 1986
Armamds Plāte Fizika 1986
Kalvis Salmiņš Fizika 1986
Iveta Neilande matemātiķis, pasniedzējs 1986
Ņina Balode Matemātika 1987
Lūcija Rutka Fizikas un matemātikas, matemātika 1987
Ērika Siliņa (Caunīte) Fizikas un matemātikas, matemātika 1987
Lūcija Rutka Matemātika 1987
Nora Kopmane Matemātika 1987
Māra Krūmiņa Lietišķā matemātika 1987
Māra Krūmiņa (Valtere) Lietišķā matemātika 1987
Māra Pretkalniņa(Rozenblate) Lietišķā matemātika 1987
Marika Rozentāle (Lapiņa) matemātika 1987
Biruta Rutka Matematika 1987
Marita Liepiņa matemātika 1988
Ilze Ose matemātika 1988
Auce Ķiņķere Lietišķā matemātika 1988
Vineta Mičāne Matemātika 1988
Daina Stegenburga Lietišķā matemātika 1988
Ineta Zaharova (Spunde) Lietišķā matemātika 1988
Inga Kazaka (Stūrmane) Matemātika 1988
Andris Anspoks Fizika 1989
Elita Briška (Buša) matermātika 1989
Uldis Bethers F 1989
Pārsla Bethere Fizika 1989
Inese Bula Litišķā matemātika 1989
Viesturs Vēzis Matemātikas skolotājs 1990
Jānis Kaminskis fiziķis / maģistrs 1990
Andris Dišs Fizika / maģistrs 1990
Ilze Dragone fizika 1990
Pēteris Sliede Fizika 1990
Ēriks Ķiģelis fizikas pasniedzējs 1990
Lilita Narņicka Matemātiķis 1990
Pēteris Treicis Fizika 1990
Inese Minkeviča matemātika 1990
Ruta Arnicāne matemātika 1990
Aija Ungure matemātika 1990
Modris Greitāns Fizika 1990
Jolanta Lapiņa matemātiķis.pasniedzējs 1991
Daiga Jēkabsone matemātika, matemātiķis 1991
Gundega Ungere Matemãtiķis-pasniedzējs 1991
Daina Akote matemātikas pedagogs 1991
Evija Majore fiziķis pasniedzējs 1991
Jānis Lapselis fizikas maģistrs 1991
Inese Kalniņa pedagogs 1991
Baiba Grundberga(Vulfa/Alpe-Luka) matemātika 1991
Rita Šteinberga Matemātiķi-pasniedzēji 1992
Ina Jāvalde Matemātiķi - pasniedzēji, matem.maģistrs 1995 1992
Aivars Birks Lietišķā Matemātika 1992
Jānis Virbulis fizika 1992
Ināra Dzērve Matemātikas pasniedzējs 1992
Uldis Dzērve Fizikas pasniedzējs 1993
Aleksejs Kataševs Fizika 1993
Jānis Alnis Fizika 1994
Valdis Rocēns Matemātika 1994
Māris Pretkalniņš Fizika 1994
Līga Smirnova Matemātika 1994
Arnis Smirnovs Matemātika 1994
Inga Ruduša Matemātika 1994
Laine Blūma (Eglīte) Matemātikas pedagogs 1995
Inga Roga matemātiķis, pasniedzējs (mana pamatgrupa absolvēja 1992.gadā) 1996
Maija Lepalaan Matemātika, Matemātikas skolotājs 1996
Antra Mežaraupe Matemātika, pedagogs 1996
Elīna Tilta-Gerika Matemātika 1996
Inese Adijāne datorzinātnes 1996
Līga Egle matemātijas bakalaurs 1996
Sanita Vasiļjeva Matemātika, pedagogs 1996
Inta Priedola Matemātikas pedagogs 1996
Diāna Kreicberga Matemātikas pedagogs 1996
Mārtiņš Klegeris Fizikas maģistrs 1997
Vita Paula matemātika/pedagoģija 1997
Jānis Mārtužs Datorzinātnes 1997
Māris Vitrups Matemātika / pedagoģija 1997
Ieva Lūse Matemātika/pedagoģija 1997
Aiga Švede Optometrija 1998
Arnis Būmanis Datorzinātne 1998
Māra Kauliņa-Pērkona matemātikas bakalaurs 1998
Agnese Skudra Optometrija 1999
Velta Dzene Mat.pedagogs 1999
Ingrīda Kozlovska optometrija 1999
Sanita Kaščejeva Matemātika, pedagogs 1999
Agita Ozoliņa matemātika, kvalifikācija vidusskolas pedagogs 1999
Ieva Utane matemātikas bakalaurs + pedagogs 1999
Vilnis Veips Datorzinātne 1999
Dace Linde Matemātika, pedagogs 1999
Romāns Saulītis Matemātika/pedagoģija 1999
Reinis Lazda Fizika 20
Liene Viesture Optometrija 2000
Guntars Sviķis Matemātika pedagoģija 2000
Līga Egle Optometrijas bakalaura programma 2000
Anna Zalucka Datorikas nodaļa 2000
Vjačeslavs Kaščejevs Fizikas bakalaurs un maģistrs 2000
Guntars Sviķis Matemātika pedagoģija 2000
Ilze Dilāne Optometrija 2001
Lolita Medne (Kalniņa) Datorzinības (Matemātika 1990) 2001
Aija Veipa Matemātiķis-statistiķis 2001
Rita Dīce Matemātikas skolotājs 2002
Martins Leitass Datorzinātnes 2002
Jekaterina Arhirejeva Matemātiķis - bakalaurs 2003
Kaspars Ērglis Fizika 2003
Krišjānis Šmits Fizkas 2003
Vija Fiļipenoka (Marčenoka) Matemātikas skolotāji 2004
Andris Fisenko Matemātiķa statistiķa programma 2004
Rita Rubene (Iesalniece) Matemātiķis-statistiķis 2004
Ilze Vutnāne Matemātiķis statistiķis 2004
Laura Briede (Muceniece) Matemātiķis statistiķis 2004
Margarita Griba Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vidussk. matem. skolot. 2004
Līga Šinta Matemātikas-statistikas 2005
Valdis Korsaks Fizika 2005
Laura Klūga Matemātiķis-statistiķis 2005
Ieva Hertela Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā 2006
Linda Šemele (Driņķe) Fiziķi 2006
Anita Līce Matemātikas bakalaurs 2006
Uģis Ulbiks Matemātika 2006
Imants Kaldre Fizika 2007
Inese Bērziņa Matemātikas bakalaurs 2007
Agnese Gaile matemātika-statistika 2007
Laura Kozuliņa Optometrija un redzes zināte 2007
Diāna Mežecka Matemātikas skolotājs 2008
Inga Spriņģe Vidusskolas matemātikas skolotājs 2008
Guntis Šmaukstelis Datorzinātnes 2008
Andreass Šulcs Fizika 2008
Inita Barnalicka Vidusskolas matemātikas skolotājs 2008
Jānis Plūme Matemātikas skolotājs 2008
Andris Bērziņš Fizika 2008
Liga Vaidere fizikas bakalaurs 2008
Aija Grankina ex Laure Fizika 2008
Māris Zinbergs Programmēšana un datortīklu administrēšana 2008
Inese Birzniece Fizika 2008
Jurģis Grūbe Fizika 2008
Annija Valguma Fizika 2008
Līga Ķezbere Dabaszinātņu bakalaurs fizikā 2008
Artūrs Mozers Fizika 2008
Kaspars Balodis Datorzinātnes 2009
Inese Ciniņa Dabas zinātņu bakalaurs fizikā 2009
Vita Beinerte Matemātika 2009
Natālija Lesiņa Fizika 2009
Andris Dimze Matemātikas Statistikas 2009
Andrejs Sabanskis Fizika 2009
Baiba Niparte Fizikas bakalaurs 2010
Guntars Kitenbergs Fizika 2010
Mārtiņš Sandars Fizika 2010
Guna Doķe Fizika 2010
Laima Bušaite Fizika 2010
Dāvis Engers Fizikas bakalaurs 2010
Laila Zinberga Matemātika 2010
Olga Bulderberga Fizika 2010
Līva Mičule Matemātika-Statistika 2010
Jeļena Kosmača Fizika 2010
Olga Geislere Matemātikas skolotājs 2010
Zita Lapiņa Fizika 2010
Ilze Rēvalde Matemātiķis statistiķis 2010
Anastasija Jermaļonoka Vidusskolas matemātikas skolotājs 2010
Veronika Makarčuka (Bitte) Vidusskolas matemātikas skolotājs 2010
Krista Vasiļjeva Optometrijas bakalaurs 2011
Līga Zaķe Optometrija 2011
Artjoms Jefimovs Matemātiķis statistiķis 2011
Pēteris Birkants Datorzinātņu bakalaurs 2012
Laura Freija Skolotājs/Maģistrs 2012
Linards Goldšteins Fizikas Maģistrs 2012
Unda Rozenfelde Vidusskolas matemātikas skolotājs 2012
Virgīnija Vītola Fizika 2012
Brigita Zutere Optometrija 2013
Jānis Ratnieks Fizika 2013
Kristīne Glode Vidusskolas matemātikas skolotājs 2013
Agnija Agate Rubļevska Maremātika, vidusskolas matemātikas skolotājs 2013
Līga Liepa Vidusskolas matemātikas skolotājs 2013
Līga Prancāne Matemātika, Vidusskolas matemātikas skolotājs 2013
Madara Ivane Matemātika, Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 2013
Ieva Zvidra (Zirne) Vidusskolas matemātikas skolotājs 2013
Ieva Zvidra (Zirne) Vidusskolas matemātikas skolotājs 2013
Lāsma Puķina Fizika 2013
Jānis Šmits Fizika 2013
Maruta Ratsepa Matemātiķis - Statistiķis 2014
Laura Sičevska Vidusskolas matemātikas skolotājs 2014
Aiva Baumane Matemātiķis - Statistiķis 2014
Irēna Skārda Fizikas bakalaura 2014
Katrīna Laganovska fizikas bakalaurs 2014
Toms Vāvere Fizikas bakalaurs 2015
Harijs Kārkliņš matemātiķis-statistiķis 2015
Mārtiņš Miglinieks Matemātiķis - Statistiķis 2015
Bruno Opermanis Matemātiķis Statistiķis 2015
Antra Dzērve Fizika 2015
Kristaps Štrāls Fizika 2015
Anna Zaharāne Vidusskolas matemātikas skolotājs 2015
Paula Jankovska Fizika 2015
Mikus Milgrāvis Fizika 2015
Antons Baronovs Fizika 2015
Olga Petrova Matemātiķis - Statistiķis 2015
Lords Akmens Matemātiķis statistiķis 2016
Varvara Zavjalova optometrija 2016
Ādolfs Šikelgrūbers Fiziku 2017
SINTIJA TRAFIMOVIČA Matemātika-statistika 2017
Anna Beāte Būmane Matemātika-statistika 2017
Keita Muzikante - Spēlmane Optometrija 2017
Rota Brūna Fizika 2017
Lāsma Ungere Matemātika-statistika 2017
Anete Kleine Matemātika - statistika 2017
Pēteris Ratnieks Matemātikas Bakalauri 2017
Sangrita Kleinberga Matemātiķis - statistiķis 2017
Viktorija Capa Matemātiķa statistiķa studiju programma 2017
Malvīne Nelda Strakova fizika 2018
Andris Potrebko Fizika 2018
Laura Leja matemātika bakalaurs, 4.kurss 2018